Yazar - Detay - Üst

Emin Sakarya

Emin Sakarya

13 Aralık 2016 Salı 17:11:25

513 kez okundu.

Yazarın Biyografisi Yazarın Diğer Yazıları

 

İslâm: Selâmet, huzur, refah, mutluluk gibi mânalara gelir.  

İslâm Dini de: Huzur, mutluluk dini gibi mânalara gelir.

Bu dine mensup olan kişiye Müslüman, bu dine mensup aileye Müslüman Aile, bu dine mensup olan topluma İslâm Toplumu, bu dine mensup olan devlete de İslâm Devleti denir.

Müslüman ferdin, ailenin, toplumun, devletin vs. ayakta kalabilmesi için vahye yâni Kur’an’a muhtaçtır. Bilhassa hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerîm’de Allah (cc) buyuruyor ki: “Ey iman edenler, eğer bir fâsık size bir haberle gelirse onu araştırın ki, bilmeden bir topluluğa sataşırsınızda, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat-6)

Bu âyeti daha iyi anlayabilmemiz için nüzul sebebine bakmamız lâzım. Bir çok müfessir bu âyetin Velid bin Ebu Muayt hakkında nâzil olduğunu beyan etmiştir. Hâdise şöyle cereyan eder: Hz. Peygamber Efendimiz (sav), Beni Mustalik Kabilesi İslâm’ı kabul ettikten sonra zekatlarını tahsil etmesi için Velid bin Muayt’ı onlara gönderir. Velid oraya gider, ama onlardan korktuğu için geri döner. Peygamber Efendimize onların zekatı vermeyi reddettiklerini ve kendisini öldürmeye kalkıştıklarını söyler. Bu haberi duyan Efendimiz öfkelenir ve onları cezalandırmak amacıyla bir ordu göndermeye niyetlenir.  Bazı rivâyetler bu orduyu onlara saldırmak için harekete geçirdiğini, bazı rivâyetler ise sadece harekete hazır olduğunu bildirmektedir. Fakat tam bu esnada Beni Mustalik Kabilesinin reisi Haris bin Dırar’ın (Bu zat aynı zamanda Hz. Cüveyriye annemizin babası, yani Rasûlullah (sav) Efendimizin kayın babasıdır.) yanında bir heyetle Efendimize geldiği ve “Allah’a yemin ederiz ki, değil zekat vermeyi reddedip onu öldürmeye kalkışmak, biz Velid’i görmedik bile. Biz iman üzereyiz ve zekat vermeye hazırız.” Dediği ve bunun üzerine de bu âyetin inişi hakkında görüş birliği vardır.

Hakikaten bir insanlık âlemine baktığımızda ve sonra da bu âyete baktığımızda nice aileler yıkılmış, nice İslâm Toplumları-Devletleri yıkılmıştır. Bundan dolayı da pişman olmayan yoktur.

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) İslâm Devletini kurar kurmaz haberleşme ağını da kurmuştur. Peygamberimizin Mekke’de casusları vardı. Bizans ve İran’da da ve diğer civar ülkelerde de casusları vardı. Lehindeki veya aleyhindeki haberler anında kendisine ulaşıyordu.

Günümüzün haber araçları çok gelişmiştir. Ama haber alma kanun ve kuralı değişmez. 1430 sene önce ki kurallar nasılsa bu günde kurallar yine aynıdır. Rabbimiz; “Size fâsık biri bir haber getirdiğinde onu araştırınız.” Buyuruyor. Haber kelimesinin Arapçası “Nebe”dir, yani; “önemli haber” demektir.  

Filistinli çocuklar Siyonist kâfirlerden kendilerini korumak için, onların dünyanın en gelişmiş silahlarına karşı sapan taşı kullanıyorlar, velâkin fâsıklar soykırımcı Siyonistlere değil de onlara terörist diyorlar. Çeçenistan’da da mazlum ve mustazaf  Müslümanlar hayat haklarını korumak için mücâdele vermektedirler, ancak fâsık haberciler onlara da terörist diyorlar. Bu bütün dünyada böyle maalesef. İster Müslüman olsun ister olmasın, bütün dünya mazlum ve mustazafları, ezilen, sömürülen insanları için durum böyle. Yani dünyanın haber ağını elinde bulunduran medyası, istediklerini hak ve hukuk savunucusu, istemediklerini de terörist ilân ediyorlar.

33 yıllık Pâdişah Abdulhamid Han, yanlış ve kasıtlı haberler yüzünden tahttan indirildi, daha sonrada 600 yıllık Osmanlı Cihân Devleti bunlar yüzünden yıkıldı. Hatta o günlerin İslâm Uleması dahi (Muhammed Hamdi Yazır, Mehmet Akif Ersoy, vs.) kullanıldı.

Tabii ki sadece bu sebeple değil ama, nice aileler bu yüzden yıkılıyor. Hucurat Sûresinin bundan önceki ve sonraki âyetleri incelendiğinde toplumsal ve sosyal huzursuzluğun sebepleri nelerdir ve bunların çareleri nelerdir görülecektir.

Selâm hidâyete tâbi olanların üzerine olsun. Âkıbet müttakîlerindir.

 

 

Yazar - Detay - Alt
 

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.