Yazar - Detay - Üst

Bilal Tayfun Tanışır

Bilal Tayfun Tanışır

7 Aralık 2016 Çarşamba 15:43:16

1321 kez okundu.

Yazarın Biyografisi Yazarın Diğer Yazıları

Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas (ra) şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) Efendimizle beraber büyük bir sıkıntı ve geçim darlığı çekiuorduk. Bu durumumuz o kadar çok uzun sürdü ki, artık sıkıntıya alıştık. Bir gece abdest bozmak için dışarı çıktığımda, bevlimin bir şeye değdiğini hissettim. Onu yerden aldım. Bu bir deve derisinin parçasıydı. Onu iyice yıkadım, sonra ateşte pişirdim, sonra iki taşın arasında ezerek yedim. Arkasından biraz su içtim. Bununla üç gün idare ettim.

Hz. Ebû Hureyre (ra) şöyle anlatıyor: Bizim, Hz. Rasûlüllah (sav) ile beraber yediğimiz hurma ile su idi. Allah (cc)’a yemin ederim ki; sizin şu buğday ekmeğinizi bulamıyorduk.  Ne olduğunu bile bilmiyorduk. Bizim Hz. Peygamber Efendimizle beraber elbiselerimiz göçebelerden gelen derilerdi.

Yine Ebû Hureyre (ra)’den: Ashab-ı Suffe’denyetmiş kişiyi gördüm. Hiçbirinin sırtında bir aba yoktu. Ya bir izar vardı, yada boyunlarına bağlamış oldukları bir elbise. Kimisinin elbisesi baldırının yarısına kadar iniyordu, kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görülmesin diye elleriyle elbiselerini tutarlardı.

İşte dünyanın ve ukbânın en hayırlı insanlrı. Rasûlüllah’ın dizinin dibinde yetişmiş güzide sahabileri. Gün geldi yedi kişiye bir hurma düştü. Gün geldi dudakları şişene kadar düşen hurma yapraklarını yediler. Hz. Peygamber (sav) ashabına namaz kıldırırken, namazın içerisinde kıyamda iken açlık sebebiyle yere düşenler oluyordu. “Aç”tılar “açık”tılar, ama gözleri tok, ruhları diriydi. Davaları için tek bir adım bile geri atmıyorlardı. Müşriklerin karşısında sağlam bir duvar gibiydiler. Korkusuzdular. Hele bir Abdullah b. Mes’ud (ra) vardı ki, sıska bedenine aldırmadan, müşriklerin en azgın zamanlarında karşılarına geçip Kur’an okuyacak kadar cesareti zirvedeydi.

Allah (cc) bu insanlarla dinini kemâle erdirdi. Bu güzel insanlar Hz. Peygamber (sav)’in tâbiriyle birer yıldızdılar. Karanlığın içine düşmüş, gırtlağına kadar batağa gömülmüş şu yirmibirinci asrın insanı yine bu yıldızlara tâbi olarak kurtulabilir.

Ama ne yazık ki bu asrın insanı, bu yıldızları kitap sahifelerinin arasına gömdü. Çünkü magazin sayfalarında, spor sayfalarında bu çağın insanına yetecek kadar yıldız kaynıyor. Sokakta gördüğünüz genç insanlara yıldızları sorsanız, belki yüzde sekseni film ve futbol yıldızlarını sayarlar. Bizim hangi yıldızları kastetdiğimiz akıllarının ucundan bile geçmez. Sayacak olsalar bile on taneyi geçmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin (ra)… Burdan öteye geçmekte zorlanırlar.

Allah (cc) aşkına söyleyin, bu yıldızlara (Sahabilere) ne zaman sıra gelecek. Onları kendimize ne zaman rehber edineceğiz. Onlar ki; Allah (cc) ve Rasûlüne (sav) da’vet edildiklerinde: “Ey Rabbimiz, biz “Rabbinize iman edin” diye imana çağıran bir da’vetçiyi (Hz. Muhammed (sav)’i veya Kur’an-ı Kerîmi) işittik ve hemen iman ettik.” (Âl-i İmran-193) sözlerinden başka bir şey söylemediler ve her konuda Hz. Peygamber (sav) Efendimize destek oldular. Canları, malları, aşiretleri onlar için pek fazla değer taşımıyordu. Ahireti dünyaya, gaybı görünür aleme, hidayeti mal yığmaya tercih etmişlerdi.

Onlar bu yolda dünya lezzetlerini unutup istirahatlarından vaz geçmişlerdi. Onlar yine bu uğurda vatanlarını terkettiler. Öyle çalıştılar ki, din tam manasıyla yerleşti. Kalpler tamamen Allah (cc)’a yöneldi. Tevhid ve iman, ibadet ve takva devleti kuruldu. Cennet’e rağbet arttı. Hidayetin yeryüzüne yayılmasıyla insanlar guruplar halinde Allah (cc)’ın dinine girmeye başladı.

Allah (cc)’ın selâmı, rahmeti ve bereketi bu yıldızlara tâbi olmak için güç harcayan kardeşlerin üzerine olsun. (Amin)

Yazar - Detay - Alt
 

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.