Yazar - Detay - Üst

Abdullah Büyük

Abdullah Büyük

8 Ocak 2018 Pazartesi 08:50:19

2302 kez okundu.

Yazarın Biyografisi Yazarın Diğer Yazıları

BESMELE-İ ŞERİF   (Rahman ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla)

 

“Besmele ile başlamayan her (hayırlı) iş eksik ve bereketsizdir.”

Her Müslüman, İslâm prensiplerine göre hareket etmek mecburiyetindedir. En küçüğünden en büyüğüne kadar olan bütün meselelerinde İslâm dini ölçü olarak alınmalıdır. Çünkü Müslüman, Rab olarak Allah (cc)’ı kabul etmiştir. Öyle ise hayatı boyunca karşılaşacağı her türlü hadiselerde karar vermesi, fikir yürütmesi, olur veya olmaz demesine yetki sâhibi değildir. Kur’an ve Sünnet ne buyuruyorsa Müslüman da o buyruğa teslim olmak mecburiyetindedir. Bana göre şöyle, sana göre böyle felsefesi Müslümanın inanç ve fikir âlemini kuşatamaz. Kur’an’a göre şöyle, Sünnete göre böyle diyerek İslâm’a göre olanı belirtmeye çalışır.

            İşte günlük hayatımızın her saat ve zamanını işgal eden çeşitli hadiselerde Müslüman Allah (cc)’ın esaslarına, hükümlerine bağlı olduğunu isbat etmek için, hayırlı işlere hep Besmele ile başlar ki, aslâ hayırsız işlere Besmele ile başlamaz.

            Hayırlı bir işe Bismillah ile başlamak demek, Allah (cc)’ın birliğini anmak ve O’na kaşı gereken edeb dairesindeki İslâmî esasların ilk rüknünü ifa etmek demektir. Besmele çekmekle kul ile Allah (cc) arasında ki gerçek alâka kurulmuş olur ve işlerin evvelinde teberrük/ mübârek, bereket saymak kasdıyla Besmele ile başlamak, kalbin Yaratan’ı ile ilgi kurduğunu isbatlar.

            Aynı zamanda başka milletlerde bu isim üzere Besmele yoktur. Müslüman Besmeleyi okumakla müşriklerle diğer gayr-i Müslimlere karşı muhalefet eder. Besmele ile Allah (cc)’a iltica ve Allah (cc)’ın Ulûhiyetini itiraf eder. Böylece Allah (cc)’ın kendisine verdiği nimetini hatırlar ve Allah (cc)’dan Besmele ile yardım talep eder.

            Besmele-i Şerifte Allah (cc)’ın üç ismi zikrolunmaktadır: 1. Allah (cc): Bütün varlıkların, bütün âlemlerin ulu Mevlâ’sıdır, 2. Rahman: Allah’ın o rahmet ve muhabbetidir ki, kulu yaratmadan önce, yaşamasına, yetişmesine, gelişmesine, velhâsıl yaratılmasının bütün gaye ve hikmetini gerçekleştirmesine yardım edecek, her ihtiyacını karşılayacak her şeyi vücuda getirendir. 3. Rahîm: Her çalışan kulu bu dünyada mükâfatlandırır, onun çalışmalarını başarı ile taclandırır, çalışmalarını verimleştirerek onu kat kat sevindirir. Ancak O’na îman etmeyenlere ise âhirette hiçbir şey yoktur.  

            Besmeleyi bu anlayış ve amaçla okuyarak işe başlayan her Müslüman, Allah (cc)’ın Rahman’lığından faydalanmak için Allah (cc)’ın tabiat âlemine serdiği sayısız nimetlere bakarak bütün bunların kendi istifadesine hizmet etmesi için bir ikrâm olduğunu anlar.

            Meselenin ciddiyet ve manevî kazancını elen alan Peygamber Efendimiz (sav)’in Besmele hakkında söylediklerinden birkaçını paylaşalım: “Cerâil (as) bana vahiy ile geldiğinde, gönlüme ilk ilka ettiği şey, Bismillâhirrahmanirrahîm oldu” buyurmuştur. (İbn-i Ömer ra).  “Bismillah, Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Bununla, Allah’ın en büyük ismi arasındaki yakınlık gözün beyazıyla siyahı arasındaki yakınlık gibidir.” (İbn-i Kesir rha). “Bir çıkmaza sürüklenir, sıkıntıya düşersen, Besmeleyi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil azîm… söyle. Allah bu sebeple bunu söyleyenden belânın bir nicesini geri çevirir.” (Hz. Ali kv). “Muallim çocuğa Besmeleyi öğretince, hem öğretici için, hem çocuk için, hem de onun ebeveyni için cehennemden kurtulma beraatı yazılır.” İbn-i Abbas ra).   

            Kulların fiilleri/ yaptıkları işler-ameller Besmele çekip çekmemek yönünden üç kısımdır: 1. Besmelenin Farz Oluşu: Hayvan keserken, ava ok atarken, av köğeğini ava gönderirken, denize-suya olta veya ağ atarken, vs. 2. Besmelenin Sünnet Oluşu: Abdest almak, Teyemmüm yapmak, namazda Fatiha’dan önce her rekatta Besmele okumak, yemek yemeğe başlarken, her hayırlı işe başlarken, vs. (Yürümeğe, oturmağa, kalkmağa başlarken Besmele çekmek mubahtır.) 3. Besmele Çekmenin Mekruh ve Haram Oluşu: İşlenmesi-yapılması dînen yasaklanmış bazı fiiller yapılırken Besmele çekmek duruma göre mekruh veya haramdır. Besmele okumaktan maksat, yapılan işte bereketin artmasını taleptir. Haram veya mekruh bir fiilin çoğalması ve bereketi ise zaten murad edilemez. Meselâ, avret yerini açarken, necaset bulunan yere girerken, ahırda, tuvalette, sigara içerken, ki buna haram da denmiştir, sakal tıraşı olurken, ki bu da ihtilaflıdır ve en hafifi mekruhtur, vs. Besmele çekmek mekruhtur.

Haram olan bir şeyi yapmağa başlarken (kat’i olarak haram olduğu bilinen bir şeye bile bile Besmele çekmek ise küfürdür.), içki içerken, kumar oynarken, zina yaparken, tavla zarı atarken veya kağıt oyunları oynarker, piyango bileti alırken, spor toto, at yarışları vs, şans oyunları oynayıp-doldururken, vs. Besmele çekmek haramdır. Ancak bu işlerin haram olduğunu bile bile Besmele çekmek, Allah (cc)’ın ismini hafife almak olduğundan küfürdür.

Besmele, Bismillah demekle çekilmiş olur. Rahman ve Rahîm’ini söyleyerek bütününü okursa güzel bir iş yapmış, daha güzel bir Besmele çekmiş olur.

Besmelenin çekilişi hususunda cünüb, hayızlı, nifaslı müsavidir, yâni eşittir. Her Müslümanın besmele çekilmesi gereken yer ve işlerde Besmeleyi çekmeleri gerekir.           

 

 

Bazı Kaynaklar:

1.İbn-i Abidin, Reddül Muhtar, 1/9

2.İbn-i Arabi, Ahkâmul Kur’an, 1/2-3

3. Sünen-i Nesei, 1/79

4. Elmalı Tefsiri, 3/2040

5. Müslim, K. Eşribe, 13

6. Tecridi Sarih Tercümesi, 2/703

Yazar - Detay - Alt
 

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.