Haber - Detay - Üst

Ribat Konferans "İman Ciddiyet İster"

Ribat Konferans "İman Ciddiyet İster"

 

 

1956 yılında Malatya’da doğdu. Malatya İmam Hatip Lisesi ve İnönü Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1983 yılına kadar sürdürdüğü imam-hatiplik görevinin ardından irşad faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında pek çok konferans verdi, programa katıldı. Namaz Gönüllüleri Platformu’nda aktif sorumluluk aldı. Çeşitli gazete ve dergilerde makale yazdı. Radyo ve TV programları yaptı. İslam dünyasının kanayan coğrafyalarına yardım ve destek faaliyetlerinde bulundu. İslami İlimler üzerine çalışmalarını devam ettirmekte olup düzenli olarak tefsir dersleri vermektedir. Halen Milat gazetesinde köşe yazarlığı ve Özgün İrade dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

 

 

 

 

Eserleri

Yazar Ramazan Kayan’ın şimdiye kadar yayımlanmış eserleri şunlardır:

1- Kardeşlik Çağrısı

Kardeşlik bilinci “ben’in, “biz”e dönüşümüdür… Nefsaniyetten kardeşlik hamiletine evrimdir…

Bireyselleşmenin doyumsuzluğundan, kardeşliğin itminanına nailiyettir. Yalnız kendi çin olmaktan öte başkaları için de olabilmektir.

Kardeşlik bilinci, kadeşlikte “mahviyet”tir. “Mahviyet” içinde “mazhariyet”tir. Kardeşlikte var olmak.

Kimliksizleştirme, ikişliksizleştirme ve ruhsuzlaştırma operasyonlarına karşı kardeşlikte kendini bulmaktır.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2- Namaz Çağrısı

Tevhid Allah’ı birlemektir. Namaz ise Allah ile birlikte olmaktır. Namaz tevhidin eyleme geçmiş halidir ya da imanın ete kemiğe bürünmesidir. Namaz Allah’ı önemsemek ve öncelemektir. Allah merkezli bir yaşamın günlük temrinleridir. Namaz, ilahi bir gündemdir. Bu durumda namaz aradan çıkarılacak bir angarya değil hayatın anlam ve amacıdır. İslam’ın ruhu ve rayihasıdır namaz…

Namaz ne bir alışkanlık ne de üstümüzden atmamız gereken bir ağırlıktır. O bir anma, arınma ve adanma ameliyesidir. Görüyoruz ki namaz yük değil yüceliktir. Allah’a yakınlıktır.
Bu bilinçle Rabbe yönelen hiç yüksünür mü?

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3- Vahiyle Yürümek

Zihin ve yürek inşasını Kur’an’la temellendiremeyince “haz” larımıza ve “heva” larımıza yenik düştük…

Dünyevileşme işgaline uğrayan kapler, “Nur”dan uzaklaştı….

Artık bu “Nur”a sırtını dönem kişi, toplum, yapı, devlet, medeniyet ve çağ karanlıktadır…

Kur’an’ ın aydınlığında yürümemenin sonuçları; anarşi, kaos, zulüm, isyan, bağy, sömürü ve ihanettir….

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4- İhlas Çağrısı

İslami ve insani değerlerin, duyarlılıkların hızla aşındığı bir zaman diliminde yaşıyoruz… Toplumlar yönsüzlük girdabına sürükleniyor…

Maddi ve fiziki gereksinimleri giderilen insan, “kutsal” olandan, “ilahi” olandan, “metafizik” olandan koparılıyor… Ve insan savunmasız…

Özünden kopan… Başkalaşan, kendi olmayan birey, yabancılaşma sürecinde güvensiz.. Gönülsüz.. Yalnız ve soğuk… Kuşkulu ve doyumsuz…

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5- Nebevi Bir Eylem: Davet

Davet, yolunu şaşırmışlara ilk yardım müdahalesidir Fıtratı bozulmuş duygu ve düşünce kodlarına fıtratını hatırlatmaktır.

Allah tarafından bağışlanan hayatı, Onun istediği hayat tarzına çevirmeye çağrıdır.

Davet bir hayattır, bir sebattır ve nebevi bir sanattır. Hayat devam ettiği sürece davet de devam eder.

İslami davet, itikadi ve ibadi bir zorunluluktur. İmani bir gerekliliktir. Ne bir faraziye ne de bir fantezidir. Farzlardan bir farzdır.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6- Vahiyle Doğrulmak

İslam’ı bir yaşam kılavuzu olarak benimseyenler için yaşadığımız dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir.
Doğrusu insanlık tarihine hikmetle bakan bir göz için bu bakış açısı ve yaşam felsefesi gerçekten de anlamlı bir özelliğe sahiptir.

Zira tarih boyunca nice büyük medeniyetler, tanrılık iddiasında bulunacak kadar güçlü ve kudretli tiranlar, tüm dünyayı elde etmek isteyecek kadar açgözlü zenginler kahramanlar sıradan insanlar.

Hepsi ama hepsi un ufak olmuş ve geriye hala yaşayanlar için ibret diye bıraktıkları trajik öyküleri kalmıştır…

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7- Yol Risalesi

Ey hanif yolcu!… Tevhidi duruşunu bozma… İdeolojilerin karanlık dünyasında gezinme. Felsefenin meşkuk ve meçhul belirsizliğine kapılma…

Hikmeti ara… Kitab’a tutun… İslami kimliğinle yürü… Kendine yabancılaşmadan…. Komplekslere kapılmadan, kendin olarak yürü…

Özne olarak kal, nesneleşmeden yol al… Sürüklenen değil, çekim merkezi olarak yolda ol…

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8- Vahiyle Varolmak

Çağın insanı yönsüzlük girdabında, cinnetle cennet arasında geziniyor. Beşeri ideolojiler ve egemen güçler insanı parçaladı.

Vahiy dışı insan tasavvurları insanın hüsranını hızlandırıyor. Fıtrata ve hilkate itirazlar insanı kendine yabancılaştırıyor.

Kendi olmayan, kimliğini bulmayan insan asimile olmaktan kurtulamıyor.

Dünün köleleştirilen insanı bugün makineleştiriliyor.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9- Vahiyle Direnmek

Hayatta olmak diri olmaktır. Diri olmanın delili ise direniştir. Direniş güçlü bir dinamizm ve derin bir dirayet demektir.

Akidemize göre dünya direnme, ahiret dinlenme yurdudur. Dünya yaşamını dinlenme ve eğlenme yurduna dönüştüren konformistler hayata ihanet etmişlerdir.

İslamın bir ismi barış ise diğer ismi direniştir. Barışı koruyacak bir direniş yoksa o barışı kim ciddiye alır.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10- Tevhidi Varoluş

Tevhid, Allah’ı birlemektir… Allah’ın belirlediği yerde durmaktır…

Tüm Cahili, tağuti, şeytani bağlardan, bağımlılıklardan, bağlantılardan özgürleşip Allah ile olmaktır…

Ne beşeri güçlerin boyunduruğu altında kullara kulluğu kabullenmek ne de kendi başına buyruk hareket etmektir…

Sadece Allah’a bağımlı kalmak ve O’nunla karışık olmaktır…

 

 

 

KISACA BİZ

Ribat Eğitim Vakfı Adapazarı Şubesi olarak 1995 yılından beri sevgili hemşehrilerimize hizmet etmek çabasındayız. Kadın, erkek ve çocuklar olarak tüm aile fertlerine eğitim, kültür ve sosyal konularda programlar düzenlemekteyiz. Maddî ve manevî yönden katkılarda bulunmaktayız.

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.